Ubezpieczenie na gap year

Ubezpieczenie gap year

“Przezorny zawsze ubezpieczony.” Ja mocno wierzę w wartość tego powiedzenia i podczas mojego gap year upewniłem się, żeby zawsze mieć wykupione ubezpieczenie. Zdaję sobie sprawę, że jest to dosyć skomplikowany temat, więc poniżej staram się pomóc osobom, które rozpoczynają swój rok przerwy. 

Ubezpieczenie zdrowotne – na pobyt w Polsce i w Unii Europejskiej

Mieszkając w Polsce mamy dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Wchodzą w to między innymi wizyty w przychodni, refundowanie leków i pomoc pogotowia ratunkowego. Objęte ubezpieczeniem są osoby pracujące, a prawo do świadczeń mają również dzieci ubezpieczonych do 18. roku życia lub do 26. roku życia, jeżeli nadal się uczą. Jeżeli bierzesz rok przerwy po maturze lub po studiach to przestajesz być objęty tym ubezpieczeniem. Warto je sobie zorganizować, zwłaszcza jeżeli planujemy zostać przez dłuższy czas na obszarze Unii Europejskiej. W tym przypadku mogę zaproponować trzy rozwiązania: zatrudnić się gdzieś, zarejestrować się jako bezrobotny lub zapisać się na jakieś studia. Biorąc rok dziekański, nadal ma się status studenta, więc świadczenia w ramach ubezpieczenia rodziców nadal obwiązują. 

Źródło: NFZ

Wyjeżdżając do innego kraju Unii Europejskiej, zachęcam do zaopatrzenia się w kartę EKUZ. Jest to dokument potwierdzający nasze prawo do bezpłatnych świadczeń, które okażą się niezbędne podczas wyjazdu. Wniosek o EKUZ można złożyć przez internet lub osobiście i wówczas dostaje się ją od ręki. 

Źródło: EKUZ

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Celem tego ubezpieczenia jest wsparcie nas i naszej rodziny na wypadek… wypadku. Zakres obowiązywania oraz wysokość świadczeń są bardzo różne, ponieważ to ubezpieczenie każdy załatwia indywidualnie z wybranym ubezpieczycielem, np. PZU, MetLife czy Generali. Pieniądze są zazwyczaj wypłacane w przypadku pobytu w szpitalu, trwałego uszczerbku na zdrowiu lub rodzinie w przypadku śmierci. Niektórzy młodzi ludzie mogą być objęci ubezpieczeniem NNW rodziców, ale warto zapoznać się ponownie z warunkami przed gap year. Polisy NNW mają wiele obostrzeń – mogą nie działać w niektórych krajach bądź kiedy uprawia się sport. Ze względu na to należy poważnie podejść do tematu i być transparentnym ze swoimi oczekiwaniami podczas rozmowy z agentem. 

Ubezpieczenie gap year 1 - Ubezpieczenie na gap year

Ubezpieczenie turystyczne 

Ubezpieczenie turystyczne to nie jest formalne pojęcie. Chodzi tutaj o takie ubezpieczenie NNW na sterydach, które będzie działało też za granicą. W ramach tej usługi zazwyczaj otrzymuje się pokrycie kosztów leczenia, kosztów akcji ratunkowej, transportu medycznego do Polski. Opcjonalne i coraz popularniejsze są ubezpieczenie w przypadku zagubienia bagażu, opóźnienia lotu bądź OC. W przypadku ograniczonej znajomości języka i kraju docelowego, warto zwrócić uwagę na assistance (m.in. dostęp do tłumacza i konsultacji telefonicznych z lekarzem). Jeżeli podczas wyjazdu będziemy podejmować się pracy lub uprawiania sportów ekstremalnych, konieczne może być wykupienie specjalnego wariantu. Zakup ubezpieczenia zajmuje kilka minut, czy to przez internet czy przez telefon. Przy miesięcznym wyjeździe ceny zaczynają się od 60 zł, ale stroniłbym od automatycznego wyboru najtańszej polisy. 

Ubezpieczenie turystyczne to nie jest mus i wiele osób podróżuje bez niego. Możemy wyjeżdżać za granicę dziesiątki razy bez żadnych problemów, ale może zdarzyć się jeden wyjazd, który całkowicie zrujnuje nasze finanse na resztę życia. Ja na pewno zachęcam do ubezpieczenia się. 

Ubezpieczenie, które reklamuje się jako rozwiązanie dla młodzieży to karta EURO26. Daje ona też dostęp do wielu zniżek w całej Europie.

Wyjeżdżając z organizacją, np. na au pair lub wolontariat z AIESEC w pierwszej kolejności kontaktował się z organizacją wysyłającą, żeby spytać czy zapewniają ubezpieczenie. Jeżeli nie, poprosiłbym o rekomendacje i informacje jakie ubezpieczenie wybierali poprzedni wolontariusze. 

Ubezpieczenie to tylko jeden z kroków do zapewnienia sobie bezpiecznego gap year. Dowiedz się więcej na ten temat w artykule ABC bezpiecznego gap year.

 

Co o tym sądzisz?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.