Gap year studenta, a korzyści dla uczelni

Korzyści gap year dla uczelni

Co do tego, że gap year to świetne przeżycie dla młodego człowieka, nie ma wątpliwości. Okazuje się jednak, że wzięcie gap year przez (potencjalnego) studenta może być wartościowe również dla uczelni. Poniżej wyjaśniam jak gap year studentów może wpłynąć na lepszą pozycję szkoły wyższej w rankingach czy bardziej stabilną sytuację finansową.

W innym artykule można przeczytać Dlaczego Harvard wspiera gap year.

Stabilniejsza kariera studenta

Mimo, że osoby biorące gap year są beneficjentami tego roku, to nie są jedynymi czerpiącymi korzyści. Również uczelnie, a w szerszym kontekście otoczenie młodych osób, zyskują. Po wzięciu roku przerwy nastolatkowie często mogą bardziej świadomie podjąć decyzję dotyczącą kierunku studiów. Mają też więcej determinacji do nauki i przychodzą na uczelnię wypoczęci. Dzięki temu, zmniejsza się szansa, że taki student zmieni kierunek, przerwie bądź rzuci studia. To ostatecznie przekłada się na bardziej stabilną sytuację dla uczelni i uniknięcie strat finansowych związanych z utraceniem studenta.

Rok przerwy i podróże pozwalają studentowi zdać sobie sprawę z możliwości dostępnych dla młodzieży. Należą do nich przystępne ceny podróżowania oraz możliwości pracy i stażu w innych krajach UE. Są też wyjazdy na wolontariat z organizacjami takimi jak AIESEC i Europejski Korpus Solidarności. Takie zaangażowanie może przełożyć się później na bardziej aktywne poszukiwanie oraz wykorzystanie możliwości dostępnych na uczelni, na przykład koła studenckie, wydarzenia i programy. Wówczas wyższe zaangażowanie studentów przełoży się na otrzymanie zewnętrznych dofinansowań na uniwersyteckie inicjatywy w kolejnych latach.

Zatrudnialność i przedsiębiorczość

W 2013 roku, 39,1% osób w Polsce w wieku od 30 do 34 lat miało wykształcenie wyższe. Oznacza to, że tytuł licencjata, magistra bądź inżyniera staje się normą. Oprócz tego, rynek pracy zmienia się. Dzisiaj pracodawcy skupiają się na nowych umiejętnościach (“The 10 Skills Employers Most Want In 20-Something Employees”, Susan Adams). Coraz ważniejsze są zdolność do pracy w zespole, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów oraz komunikacja. Jeżeli nastolatek samodzielnie planuje rok swojego życia, a następnie realizuje ten plan, zdobywa wiele z wyżej wymienionych umiejętności. Będzie to też wpis w resume, który wyróżni go na tle rówieśników.

Warto dodać, że wiele z możliwości wyjazdu na czas gap year takich jak programy AIESEC czy Wolontariat Europejski są już dobrze rozpoznawane i szanowane przez pracodawców. Z kolei zatrudnialność jest jednym z czynników branych pod uwagę przy tworzeniu rankingu szkół wyższych, w tym najbardziej prestiżowego w Polsce rankingu Perspektywy. Podsumowując, poprawa wyników w tym aspekcie przyniosłaby dla uczelni wiele korzyści.

Z drugiej strony, młodzi ludzie, którzy muszą poradzić sobie w świecie już w wieku 19 lat, mają stosunkowo większą świadomość rynku pracy. Dzięki temu będą bardziej świadomie myśleć o swojej przyszłej karierze. Może to ich zachęcić do tworzenia własnych biznesów. Dzięki temu uczelnia będzie mogła pochwalić się większą liczbą start-upów rozpoczynanych przez jej studentów.

Umiędzynarodowienie

Student, który spędził rok przerwy za granicą z dużym prawdopodobieństwem będzie zainteresowany podobnym wyjazdem w przyszłości. Ze względu na to, będzie zaangażowany w programy takie jak wymiany Erasmus lub organizacje studenckie, na przykład AIESEC, wpływając pozytywnie na ogólnie postrzegane umiędzynarodowienie uczelni. 

To tylko jeden z artykułów z kategorii “Dla uczelni“. Zajrzyj tam, aby dowiedzieć się jak można uczynić polski system edukacji bardziej przydatny gap year.


 

Co o tym sądzisz?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.