Co to jest gap year?

Co to jest gap year?

Najprościej tłumacząc, gap year to rok przerwy między jednym a drugim etapem życia. Obecnie najczęściej kojarzony jest z wolontariatem, pracą i podróżowaniem za granicą po ukończeniu liceum lub w trakcie studiów. Niektórzy mogą postrzegać to jako próbę ucieczki od nauki. Jednak aby w pełni odpowiedzieć na pytanie Co to jest gap year?, należy zapoznać się z krótką historią tego ruchu.

Krótka historia gap year

Po raz pierwszy o gap year zaczęto mówić w latach 60. XX wieku. Wówczas pierwsze pokolenia urodzone po II Wojnie Światowej zdecydowały się sprzeciwić staremu porządkowi. To w tym okresie zapoczątkowane zostały pacyfizm (przeciwko interwencji USA w Wietnamie oraz rozwojowi broni nuklearnych), ruch na rzecz równouprawnienia kobiet oraz ruch na rzecz praw obywatelskich. Ponadto młodzież zaczęła zwracać uwagę na degradację środowiska naturalnego oraz nierówności ekonomiczne na świecie. Świadomość na te tematy została podniesiona dzięki rozwojowi radia oraz telewizji.

Jednymi z pierwszych gap yearowiczów byli młodzi ludzie z USA oraz Europy Zachodniej, którzy w poszukiwaniu bardziej uduchowionego życia oraz zafascynowani filozofią Wschodu, udawali się na wycieczki do Indii. Dla nich celem było oderwanie się od rzeczywistości i poznanie innego stylu życia.

Pierwsze zorganizowane wyjazdy

Pionierem w organizowaniu gap year dla innych był Nicholas Maclean-Bristol, który założył firmę Project Trust. W 1967 r., spółka wysłała pierwszych trzech uczestników na wolontariat do Etiopii, aby wykorzystali swoje umiejętności w pożyteczny sposób i lepiej poznali ten kraj. W tamtych czasach latanie samolotami było luksusem. Wobec tego wiele osób decydowało się na podróżowanie autobusem lub autostopem. Wówczas bardziej ceniono  przeżycie podróży niż dotarcie do konkretnego celu i spędzenie tam całego roku czy kilku miesięcy.

Co to jest gap year 1 - Co to jest gap year?


W latach 70., w Wielkiej Brytanii pojawiły się pierwsze firmy, takie jak GAP Activity Projects czy Operation Drake,  które skupiały się na organizowaniu wyjazdów dla absolwentów liceum. Z drugiej strony niezależne podróżowanie stawało się łatwiejsze, tańsze i bezpieczniejsze. Dzięki temu w latach 80. i 90. w Wielkiej Brytanii branie roku przerwy przed studiami stało się tradycją , a także zaczęło zyskiwać na popularności w innych częściach świata. Dzisiaj odsetek młodych ludzi, którzy biorą rok przerwy przed studiami w krajach takich jak Norwegia, Dania czy Turcja przekracza 50%.

To w końcu: co to jest gap year?

Wzorując się na Project Trust możemy uznać, że gap year to czas, który najlepiej spędzić angażując się w wolontariat . Moglibyśmy też cofnąć się do korzeni tego ruchu oraz spojrzeć na cele przyświecające młodzieży w latach 60. Dla nich rok przerwy był okazją do zastanowienia się nad wyborami, które podejmą w przyszłości. My też możemy zadać sobie pytanie, czy uniwersytet, a później praca w bezpiecznym zawodzie codziennie od 8:00 do 16:00 to coś dla mnie? Nie chodzi o odrzucenie studiów. Rzecz w tym, aby był to czas, kiedy starasz się zrozumieć, co i dlaczego chcesz robić w życiu. Może to być rok, pół roku albo miesiąc. Może to być czas, który nastąpi przed studiami, w trakcie albo po.

Celem gap year nie jest doświadczenie przygody życia. Celem gap year jest zdobycie doświadczenia, które zamieni całe życie w przygodę. Chcesz dowiedzieć się więcej dlaczego warto wziąć gap year? Przeczytaj Jakie są zalety gap year?

Źródło: Macca Sherifi, “The History of the Gap Year”

 

Co o tym sądzisz?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.